S2-oppijoiden hahmotusvaikeudet

Hahku logo

Tervetuloa vastaamaan!

Tervetuloa vastaamaan Nuorten Hahmola -hankkeen S2-oppijoiden hahmotusvaikeudet -kyselyyn.

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa kielenoppimisvaiheessa olevien oppilaiden ja opiskelijoiden hahmottamisen vaikeuksien tunnistamista ja tuen muotoja. Jaa siis kanssamme hyvät käytänteesi ja kokemuksesi! Kerro meille myös, millaista tukea ja työkaluja vielä tarvitaan. Vastaamalla kyselyyn osallistut yhteisen tiedon rakentamiseen tärkeästä, mutta vähän tutkitusta aiheesta.

Kyselyyn vastataan nimettömästi. Vastauksia käytetään Nuorten Hahmola -hankkeen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen ja tulevien materiaalien pohjustamiseen siten, että niissä olisi mahdollisemman hyvin huomioitu myös ne oppijat, joiden suomen kieli ei ole vielä vahva. Kysely on myös osa Helsingin yliopiston erityispedagogiikan opiskelijan kehittämistyötä.

Kyselyssä on 10 avointa kysymystä, joista kaikkiin ei ole tarvitse vastata. Kiitämme arvokkaasta vastauksestasi!

S2-oppijoiden hahmotusvaikeuksien tunnistaminen

1. Millaiset merkit oppijan toiminnassa ovat saaneet sinut epäilemään hahmottamisen vaikeutta?

2. Miten S2-oppijoiden hahmotusvaikeuksia voidaan tunnistaa?

3. Millaisia keinoja tai apuvälineitä olet hyödyntänyt selvittääksesi tarkemmin, voisiko kyseessä olla juuri hahmottamisen vaikeus?

4. Millaisia haasteita hahmottamisen vaikeuden tunnistamiseen nähdäksesi liittyy silloin, kun oppija vasta oppii kieltä ja tulee mahdollisesti hyvinkin erilaisesta kulttuurista?

Tukitoimet

5. Millaisia tuen muotoja olet hyödyntänyt havaittuasi mahdollisen hahmottamisen vaikeuden? Minkä olet havainnut toimivaksi? Mistä ei ole ollut hyötyä?

6. Millaisia pedagogisia keinoja olet käyttänyt S2-oppijoiden hahmotusvaikeuksien tukemiseksi ja miten ne ovat mielestäsi toimineet?

7. Millaisia tapoja olet löytänyt ohjata oppijaa itsenäiseen harjoitteluun? Onko itsenäinen harjoittelu onnistunut? Jos ei, miksi?

8. Millaista tietoa tai millaisia työvälineitä kaipaat (tai olisit kaivannut) tähän aiheeseen liittyen? Entä oppija?

Digitaaliset apuvälineet ja sisällöt ja niiden saavutettavuus

9. Millaisia digitaalisia apuvälineitä olet käytättänyt ja millaista niistä saatava apu on ollut?

10. Ovatko S2-oppijoiden kanssa käyttämäsi digitaaliset sisällöt mielestäsi saavutettavia S2-oppijoille ja miten niitä tulisi kehitää, että ne vastaisivat S2-oppijoiden tarpeita?

Muuta mieleen tulevaa teemaan liittyen

Onko vielä jotain, mitä haluat kertoa, kommentoida tai kysyä?

Väliotsikko